Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 stars)
Loading...

Sakn So Garing Ka – Zardy Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Sakn So Garing Ka – Zardy

Saya na pakaranon
a ngganatan akong ka dun
antonaa pun e korang
na tharoangka rakun

Pikirang ka lilang
a so kangganat ka
na marugun sa ginawa ko
ka piyakathaya ko ska

Kanogon so kyanggaring
ko myakapira ragon
tanoding ka man lilang
ka myarasay a ginawa ko

sabar badun ko kyarasay
o ginawa akun
sii ko kangganat ka
na tanoding ka
angkaya ptharoon akun

sakn so garing ka amyarasay sa ginawang ka
da dun a oba ka sa ginawa ko
pyakathaman akun so kyapakathaya ko rka
di ko katawan antonaa pun e korangon

Pkharoro so lo akun
igira gagawii
so mga tadman ka
na lalayon mapipikir

Sabar badun lilang akun
ka kabaya ka anan
sii ko kyaganat ka
na pikirang ka
a myarata ginawa ko rka

sakn so garing ka amyarasay sa ginawang ka
da dun a oba ka sa ginawa ko
pyakathaman akun so kyapakathaya ko rka
di ko katawan antonaa pun e korangon

[Repeat 2x]
sakn so garing ka amyarasay sa ginawang ka
da dun a oba ka sa ginawa ko
pyakathaman akun so kyapakathaya ko rka
di ko katawan antonaa pun e korangon

Videokeman Search