Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 stars)
Loading...

Hush Hush Baby – Zardy Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Hush Hush Baby – Zardy

Hush Hush Baby

Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kataya ako bo a ginawaing ka
ding ka pipikira so mga awid a akal
ka mapita na sinang so alongan

Ohhh, singa ka dun man
ka angka phakataid
ohh oh, di ka dun dudumo
ka so kadnan tano na mala e kapdi

Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kanogon iyan so lo ka
lipating ka dun so mga awid a akal ka
kataya ako bo a ginawaing ka

Hush hush baby, di ka dun punggoraok
Ka kanogon iyan so kataid ka
ayang ka pikira na madakul pun
a phamakaoma rka a mapiya

Ohhh, singa ka dun man
ka angka phakataid
ohh oh, di ka dun dudumo
ka so kadnan tano na mala e kapdi

Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kanogon iyan so lo ka
lipating ka dun so mga awid a akal ka
kataya ako bo a ginawaing ka

Hush hush baby, hmmm
di ka dun punggoraok
Hush hush baby, hmmm
kataya ako bo

Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kanogon iyan so lo ka
lipating ka dun so mga awid a akal ka
kataya ako bo a ginawaing ka
Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kanogon iyan so lo ka
lipating ka dun so mga awid a akal ka
kataya ako bo a ginawaing ka
Hush hush baby, di ka dun punggoraok
ka kanogon iyan so lo ka
lipating ka dun so mga awid a akal ka
kataya ako bo a ginawaing ka

Videokeman Search