Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.00 stars)
Loading...

1st
Ayaw epalabi ang dautan
kahadloke ang dyos sa kahitas-an
nga maoy nagbuhat sa kalibutan
ang manunubos kanatong tanan
sya nag antos sa atong kasal-anan

adunay pagsuway kitang tanan
bisan kabos kaman o adunahan
ato lang hangyoon ang kahitas-an
nga dilang niya pasubraan
ang kastigo tungos sa atong binuhatan

Daghang nangandoy sa langit
apan ang dalan mahigpit
pagka..nindot kung kitang tanan malangit
sa kalibutan may kasakit
ang kinabuhi pagkapait
ang daotang binuhatan, angay likayan
aron kita malangit

Ayaw epalabi ang dautan
kahadloke ang dyos sa kahitas-an
nga maoy nagbuhat sa kalibutan
ang manunubos kanatong tanan
sya nag antos sa atong kasal-anan

Daghang nangandoy sa langit
apan ang dalan mahigpit
pagka..nindot kung kitang tanan malangit
sa kalibutan may kasakit
ang kinabuhi pagkapait
ang daotang binuhatan, angay likayan
aron kita malangit

Daghang nangandoy sa langit
apan ang dalan mahigpit
pagka..nindot kung kitang tanan malangit
sa kalibutan may kasakit
ang kinabuhi pagkapait
ang daotang binuhatan, angay likayan
aron kita malangit