Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Languyin – Reese Lansangan Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Languyin – Reese Lansangan

Ikaw at ako magkaibang mundo
Karagatan ang pumapagitan sa atin
Handa na akong tawirin ito

Makuha lang kung anong alam kong sa akin

Mundo ko’y baliktarin,
Babalik-balik ka rin
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

Lamunin man ng alon handa ako
La-la-la-languyin, la-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

Minu-minutong pinagmamasdan
Ang orasan kasabay ng pagtibok
Ng pusong nagiingay bukang bibig
Handa na muling sa pagkawag ng kamay sa tubig

Mundo ko’y baliktarin,
Babalik-balik ka rin
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

Lamunin man ng alon handa ako
La-la-la-languyin, la-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin

Lamunin man ng alon
La-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw ay handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin