Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3.44 stars)
Loading...

Dandasoy – Visayan Folk Song Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Dandasoy – Visayan Folk Song

Dandansoy, bayaan ta ikaw
Pauli ako sa Payaw
Ugaling kon ikaw hidlawon,
Ang Payaw imo lang lantawon.

Dandansoy, kon imo apason
Bisan tubig dì ka magbalon
Ugaling kon ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon.

Konbento, sa diin ang cura?
Munisipyo, sa diin hustisya?
Yari si Dansoy makiha,
Makiha sa paghigugma.

Panyo mo kag ini’ng panyo ko,
Gisi-gisi-a kay tambihon ko,
Ugaling kon magkasilo,
Bana ta ikaw, asawa mo ako.