Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 stars)
Loading...

Ang Aming Hamon Ft. Gloc 9 Apokalipsis (Remix) – Kruzzada Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Ang Aming Hamon Ft. Gloc 9 Apokalipsis (Remix) – Kruzzada

Ang Aming Hamon Ft. Gloc 9 Apokalipsis (Remix) – Kruzzada

VERSE I:
Katatapatan na nalabasan na nalalaman
Napapansin mona ba agwat ng aking Kaalaman
Ang aking kaalaman isa`t apat na elemento
Ng aking liriko at musiko pakinggan mo
Panibagong siglo para bang ako nakakahilo
Apokalipsis ay andito sa maka bagong siglo
Aking kaalaman mata moy ulat
Para ba nasindihan ang kalawakan
Na nalaman minsan ba titigan at dapat
Isaisip talinong ginagamit
Langhapin ang usok ng ulap sa langit
Pero walang pagtitiyak hatid
Akina kapatid, Kapatid akoy hindi matuwid
Na para bang lubid na matuwid sa makatwid
Akoy humakbang ng dalawang beses
Habulin nyo aking boses kasi biles ng tren sa riles
Ang aking tinatapakan hanggang hindi mopa natatapakan
Bago mo tahaking Ang pintuan ay buksan ah!

CHORUS:
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x

VERSE II:
Palibasa wala kasa aking tinig
Na naglalaro sa bawat sulok na pandinig
Na bago moko maabutan ay kakain ng buhay
Manalangin daranasin moy paghihirap
Bago kumurap mga mata unting unti sumasara
Na pag iiwanan sa bawat sigundo sa orasan
Lahat tatapatan kundi mo maka yanan
Ang aking bilis umalis sa aking harapan
At bweno babalik balik
Baliktarin mo man ang mundo
Kame mag hahasik ng lagim isa ka lamang sakim
Na gumulo naka samaan kita
Habulin mona ako hanggang sa dulo ng mundo
Himala kung kaya mo,
Di sa pag-mamataas ng ating antas
Hindi batas kung mabuti wag ka ng umantras
Iba iba naman kame physical na kargada
Nandito kaming lahat kinakay-langan
Mo muna saming hantungan lumampas.

CHORUS:
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x

VERSE III:
(Gloc-9)
Papalag kaba sa mga salita na binibigay namin
Di kaba maka galaw sa bawat kataga
Habang binibitawan namin na namakamandag
Sino man lumanlad ay maiiwanan namin
Makakapilitan mga bulag at mga pipi ang umaamin
Pilit tunguan na sundan ang bawat bakas ng daan
Pinapaligiran ka namin ng mga bala para
Di kana maka galaw at makapa-ngapa ng mga tunay
Sabay tinatangayan lahat ng kalaban na
Pilit na sumabay subukan mong tumulay kunin mo
Akong kamay akong yong magiging gabay.

CHORUS:
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x
Lahat tatapatan, Lalampasan 3x
Lahat tatapatan, Lalampasan na Lalaman 1x

Videokeman Search