Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ang Iyong Pangalan – Jovit Baldivino Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Ang Iyong Pangalan – Jovit Baldivino

Mula sa simula
Hanggang sa katapusan
Pangalan Mo’y walang hanggan, Oh Amang banal
Ang iyong lalang ay ‘di maikukubli
Purihin Ka, Oh Dios, ng pag-ibig

Ang Iyong salita ay napakadakila
Kanlungan ng katuwiran liwanag at gabay
Aming namamasdan kapangyarihan Mong likha
Luwalhatiin Ka, Oh Dios Amang Banal

Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa’Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

Walang kayang ibayad kundi pasasalamat
Lahat ng biyaya sa’Yo nagmula
Mula sa’Yong wangis, kami Iyong hinubog
Kay palad ng tao Mong likha

Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa’Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

Mga bituing nag-aawitan, kalangitan naghihiyawan
Pinupuri ang dakila Mong pangalan
Ikaw ang lakas sa lahat ng Iyong likha
Luwalhatiin Ka Ama
Pangalan Mo’y sakdal

Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa’Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

Ang ‘Yong pangalan

Videokeman Search