Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 2.00 stars)
Loading...

Kasano Ti Manglipat Arak – Ilocano Song Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Kasano Ti Manglipat Arak – Ilocano Song

Naulpit adawel ti simmangbay kaniak
Sika tay inagaw na nga
inyadayo ditoy dennak
Nabayag a panawen nga nagibturak
da limdo ken saem ti sinagabak

Bayat kaawan mo awan pateg daytoy biag
Binubus ko’t oras a naglemmes iti ayat
Barbareng konak a sika tay malipatak
ngem nu naglabesen sika manen tay awagak

Nakas ang biag ko ti inted mo
a kalak-amak
Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak
Dimo pinanunut inbubusko nga ayat
nilaksid nak dita pusom
intanem nak akas linipat

Bayat kaawan mo awan pateg daytoy biag
Binubus ko’t oras a naglemmes iti ayat
Barbareng konak a sika tay malipatak
ngem nu naglabesen sika manen tay awagak

Nakas ang biag ko ti inted mo
a kalak-amak
Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak
Dimo pinanunut inbubusko nga ayat
nilaksid nak dita pusom
intanem nak akas linipat

Nakas ang biag ko ti inted mo
a kalak-amak
Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak
Dimo pinanunut inbubusko nga ayat
nilaksid nak dita pusom
intanem nak akas linipat

Dimo pinanunut inbubusko nga ayat
nilaksid nak dita pusom
intanem nak akas linipat

Videokeman Search