Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4.62 stars)
Loading...

Sorry Na – Gagong Rapper Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Sorry Na – Gagong Rapper

Sorry Na – Gagong Rapper

Sorry na talaga kung ako’y medyo tanga
Hindi ako nag-iisip na-uuna ang galit
Sorry na talaga sa aking nagawa
Tanggap ko na mali ako wag sanang magtampo
Sorry na

ipAgpAtAwAd mO(ipAgpAtWad mO)
Ang kALOkOhAN kO(aNg kALokOhAn kO)
patwarin mo sana akO
pakiNgGan mO Ang nAdAraMa kO
akOy nakALuhOd at hUmihinGi nG aWa
sA kAsALAnAng nAgaWa mAtA kOy nAgkaLuhA
Lahat nG buTas nA pnAgtAkpAn
biGLanG guMuhO At naGkabaLigtRan ako Ang naSakTan
ako Ang nasAkTAn
aking narAmdAman iTong AkinG pAsAN

Sorry na pasensya
mga mpaglarong puso ang lakas mang impluwensya
iSang Chansa Lang naMan hinihiling ko
nA patawarin at pagbigyAn mOng mULi aKo
Syo? bkit d b nakUnTenTo?
kApAg suMasAgoT ako pUro imbenTo
ayoko nG gAntO hinDi nA uuLiTin
Sa pAgdTinG nG kArMa hAndA Qng HarApin

SorrY na konG ikAy akinG nAsAktAn
Sa dAhiLan n mEroNg pinAgse2LosAn
SorrY na konG ikAy akinG nAmuRa
YaN Ay sA dAhiLanG ugALi mOng hinDi mkuHa
SorrY na konG akoy mAhiRap mAhALin
pErO sALamAt konG gAnyAn AkinG hiLinG
At sOrrY nA riN kong minSan nA TinAnGgi
YaN aY sA dAhiLang aLam konG meRon kAng niLandi

SorrY nA nGa sA aKinG nAgAwA
HinDi ko inAkALA n ikAy mAwAwaLa
LahAt TatanGgApin mAhiRap mAn aNg paRusa
mApAtwAd mO LnG hAndA ako saYonG mAgduSa
ParA bAng dELAno wELL HanDa aQng mAgpAapi
ALiLain mO mAn sAsALuHin Ang yOng gAnTi
mApAtAwAd mO Lng pUso konG nAsusumAmo
HinDi ko cNadjA sAktAn k nG gAniTO

TaMa nA pLeAse iTigiL nA miSs
Ayoko nAng iKaY mAghiLinGkis
bigYan mO pA nG iSanG pAgka2tAon
nG iwAs ko anG Lason s aTinG reLasYon
SorrY SorrY sOrrY nA
PasE pAsEnsya nA
TaYoY MaG uMpiSa tAyOy simULa
HinDi nA LilinGoN sA kAnAn o kALiwA
bAsTa muLi sA akiN ibALik aNg yOng pAgtitiwALA

nAgmAhAL anG daLAwAng kAibAgAn Na mAtALik
HinDi ko nAiwAsAn sA ibA nA mapahaLik
Ang pAg aLaLa mO sAkin Ay hAnap kO
waLAng nAtAnggAp nA LambiNg mULa sAYo
HinDi ko nadAma pAg ibiG mOng ibinigAy
mAsakiT sA Loob nG iSanG gUy nA mAdeNy
kyA hiNdi nAg dALwAng iSip nA mAghAnAp
HinDi ko nMn CnAsAdjA ang nAgAnAp

SorrY nA konG nAg iBa saYo aNg trAto
nA paRa bAng iSanG bAsAhAn ka Lang n tRapO
aT sOrrY nA konG nPagBuHaTan nG kAmAy
yAn aY sA dHiLaNG aYw mO sKin mAgPasAwAY
SorrY nA khiT aLam konG ikAw Ang mAy kaSaLaNaN
pErO pArA sA aKin bALeWaLa yAn
pErO sOrrY LanG Din AnG gs2 sYoNg mAriniG
HinDi uNg puRo ako aT Labis konG nAri2niG

Sa GaBinG nAgiiSa LuHa koy nAgbAbAdya
PaSenSyA kA nA TinAwAg kiTanG waLanG HiYa
iniT LaNg nG uLo kYa mAtA koy nAg apOy
Sa TinDi nG gALit bigLa kiTang NaitAbOy
LuluhOd Sa LupA konG yAn Ang syAng hiLing
keLan mApapatAwAd yAn ANg LaGi konG dAing
LaHaT TitiiSin bumALik LnG aNg tiwALa
konG yAn tAnGinG sAgOt hAndA akong mAgpAkabAbA

SorrY tALAgA di ko siNsAdjA
TaLagAng SoBrANg maHaL kiTa
wAg kAng maWaWaLa sOrrY na!