Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 stars)
Loading...

Latagaw – Enchi Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Latagaw – Enchi

Latagaw – Enchi

Usa ka adlaw ako naglakaw
Nibaklay ko, silliman Avenue
Landong kaayo ug bugnaw didto
Liko kos Cervantes ug akong gitanaw
Nagkaraiyang matang mauy gipreparahan
Aduna man gud dinhi eskwelahan

Liko sa San Juan, barberuhan naagian
Buhok gipangputlan, ulo Gipasinawan

Abut kos Real Sinehan unta ako sudlan
Apan pasundayag law-ay man
Liko ko San Jose dagat na ang natanawan
Abut kos Perdices perting tindahan

Abut sa plaza,preskong hangin
Maoy akong natagamtaman

Usa ka adlaw ako naglakaw
Usa ka adlaw ako naglatagaw

Padayon agi sa balay politika
Dunay trabahante nagsiga ang mata
Abut ko sa Qyusko ay salamat Boulevard na
Pagkalapad sa tubig ako ng nakita

Huros sa hangin perting preskuha
Ug ang adlaw nisalup na

Usa ka adlaw ako naglakaw
Usa ka adlaw ako naglatagaw