Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 3.85 stars)
Loading...

12 Days of Pinoy Xmas – Apo Hiking Society Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of 12 Days of Pinoy Xmas – Apo Hiking Society

Sa unang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Isang basketbol na bago

Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Dalawang payong at isang basketbol na bago

Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Apat na pagong, tatlong sakong bigas
Dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-limang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Limang pulang lobo, apat na pagong, tatlong sakong bigas
Dalawang payong at isang basketbol na bago

INTERLUDE

Ika-limang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Anim na sofa, limang pulang lobo, apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-pitong araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Pitong berdeng unan, anim na sofa, limang pulang lobo, apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-walong araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Walong lechong baboy, pitong berdeng unan, anim na sofa
Limang pulang lobo, apat na pagong, tatlong sakong bigas
Dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-siyam na araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berdeng unan
Anim na sofa, limang pulang lobo, apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-sampung araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Sampung inaanak (mano, po ninong), siyam na case ng beer
Walong lechong baboy, pitong berdeng unan
Anim na sofa, limang pulang lobo, apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-labing-isang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Labing-isang tuta (aw! aw!), sampung inaanak (mano, po ninong)
Siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berdeng unan
Anim na sofa, limang pulang lobo, apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-labing-isang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Labing-isang tuta (aw! aw!), sampung inaanak (mano, po ninong)
Siyam na case ng beer, walong lechong baboy, pitong berdeng unan
Anim na sofa, limang pulang lobo (bayan!), apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago

Ika-labin-dalawang araw ng Pasko, binigay sa ‘kin ng nobya ko
Labin-dalawang parol, labing-isang tuta (aw! aw!)
Sampung inaanak (merry Christmas!), siyam na case ng beer
Walong lechong baboy, pitong berdeng unan
Anim na sofa, limang pulang lobo (ay, apat na lang!), apat na pagong
Tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketbol na bago