Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yashanti – Yael Naim Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Yashanti – Yael Naim

Yashanti – Yael Naim

ישנתי…
לבדי…
חלמתי…
שאתה איתי…

אז אין לי מה למהר,
אם אתה איתי ולא אחר,
בחלום שלי מהר,
חבק אותי לפני שאתעורר

אהבתי…
לבדי…
חשבתי…
שאתה איתי…

אז אין לי מה למהר,
אם אתה איתי ולא אחר,
בחלום שלי מהר,
נשק אותי לפני שאתעורר

אז אין לי מה למהר,
אין לי מה למהר.
אין לי מה למהר.
אין לי מה… למהר.

מה שרציתי,
שלא ייגמר,
לא למהר.

מה שרציתי,
שלא ייגמר…

אין לי מה למהר…