Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4.70 stars)
Loading...

Walang Limitasyon – Rl and Kejs Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Walang Limitasyon – Rl and Kejs

Ako’y produkto ng kahapon na nangarap at nagsikap
Madilim man ang pinang-galingan ay aking hinanap
Liwanag na maghahatid patungo kung saan
Mababatid din ng iba at aking malalampasan
Ang hamon ng buhay kahit na meron pang humarang
Ako’y mananatili kahit nahihirapan
DAhil alam kong darating din ang tamang araw
na ang dating malabo bigla nalang lilinaw

Ma-aarok ko din inaasam na tagumpay
sa paglipas ng taon mas lalo ko pang pinagtibay
na haharapin kung ano man makasalubong
hindi to hihinto patuloy lang akong susulong

Walang makakapigil sa aking ninanais
Walang imposible kung mayroong pagtitiis
na balang araw makilala sa larangang ito
Ang tanghaling isa sa susi ng kulturang ito

Tatahakin ko ang lubak ng daan kahit meron pang naka-harang
Gagawin ko ang gusto ko makamit lang ang kasiyahan
Libre lang ang mag-ilusyon, Oo wala itong limitasyon
Pilitin mo lang na mahanap ang tamang daan at ang tamang direksyon
(tamang direksyon)

Patuloy lang akong susulat at walang makaka-awat
Bibigkasin ng mga letra ibibigay ang nararapat
na tunog para sa mga makikinig nito
Hindi titigil kahit na may pumatid ng paa ko
Tuloy ang agos ng buhay para sa bagong kabanata
Sisikaping abutin ang ningning ng mga tala

Dahil libreang mangarap ito’ywalang hangganan
magagawa ko din makapasok sa pintuan
ng pangarap na kay tagol kong pinaglaban
kahit na sinasabihan hanggang dyan kana lamang
ay hindi ko hinayaan na ako’y matahin
bagkus ipinakita ko na mararating rin

Tuloy ang ikot ng mundo para sa nasimulan
kung magkamali ka man hindi pa katapusan
Mangarap at tahakin lang ang tamang direksyon
dahil para sa pangarap ito’y walang limitasyon

Tatahakin ko ang lubak ng daan kahit meron pang naka-harang
Gagawin ko ang gusto ko makamit lang ang kasiyahan
Libre lang ang mag-ilusyon, Oo wala itong limitasyon
Pilitin mo lang na mahanap ang tamang daan at ang tamang direksyon

Oo wala itong limitasyon pero may obligasyon
Handa akong ipagpatuloy ang tangi kong misyon
Hanggang tumawid sa lubid basta wag na wag mapapatid
Isisigaw ng malakas hanggang hindi ninyo naririnig

Oo wala itong limitasyon pero may obligasyon
Handa akong ipagpatuloy ang tangi kong misyon
Hanggang tumawid sa lubid basta wag na wag mapapatid
Isisigaw ng malakas hanggang hindi ninyo naririnig
(naririnig)

Tatahakin ko ang lubak ng daan kahit meron pang naka-harang
Gagawin ko ang gusto ko makamit lang ang kasiyahan
Libre lang ang mag-ilusyon, Oo wala itong limitasyon
Pilitin mo lang na mahanap ang tamang daan at ang tamang direksyon